T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ - AYDEM Fen lisesi

AB Projemizin Genel Tanıtımı

AB Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen projemiz 02/09/2019 tarihinde yürütülmeye başlayan 1 yıllık bir projedir.Projemizin temelde amacı; MEB 2023 Vizyon belgesinde Fen Liseleri için belirlenen 'Fen ve Sosyal Bilimler alanında ki disiplinlere göre,müfredat yapısının öğrencilerin derinlik kazanması doğrultusunda iyileştirilmesi' hedefinin öğretim hizmetlerinin güçlendirilmesiyle gerçekleşmesini sağlamaktır.

Bununla birlikte;

-Öğretmenlerimizin,proje ile mesleki deneyim ve tecrübelerini arttırarak,eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesini arttırmak ve kurumumuzun AB Standartlarında uluslararasılaşma vizyonuna ulaşmasına destek olmak,

-21. yy.da çağın gerektirdiği niteliklere sahip,bilimsel yönteme hakim,çok yönlü,üretken ve girişimci nesillerin yetiştirilmesini sağlamak,

-Farklı AB Ülkelerinde,eğitim öğretim alanında uygulanan inovatif yaklaşımları,disiplinlerarası yöntemleri ve iyi uygulamaları,kurum stratejilerine entegre ederek,kurumsal kalitenin güçlendirilmesini sağlamak,

-Uluslararası bir proje yürüterek,yerel ve bölgesel düzeyde güçlü olan kurum prestijini daha da arttırarak,gelecek yıllarda farklı alanlarda sürdürülebilir ulus ötesi iş birliklerini sağlamak,

-Fen Liseleri ve dengi diğer eş değer okullarda eğitim öğretim kalitesinin arttırılmasını sağlamak diğer amaçlar arasında yer almaktadır.

Projede yürütülecek eğitim faaliyetleri;

1. Macaristan Budapeşte İş Başı Gözlem Hareketliliği;

- İki ülke açısından genel eğitim politikalarına bakış,eğitim öğretim müfredatlarının karşılaştırılması,

-Bilim.teknoloji,Sosyal bilimler ve Sanat,Matematik alanlarında disipliner yaklaşımın eğitim öğretim yöntemlerine entegresi ve iyi uygulama örneklerinin ortak kurumda incelenmesi,

-Ortak kurumun kurumun kurumsal kapasitesinin incelenmesi,ulusal ve uluslararası alanda yürüttükleri projelerin incelenmesi

-Fen-Matematik alanında olimpiyat çalışması yapan öğretmenler ile bilgi paylaşımları,derslere girilerek gözlem yapılması

-Sertifika töreni

2.Finlandiya Helsinki Kurs Faaliyetleri;

-Finlandiya Eğitim sisteminin incelenmesi,Fen-Matematik alanında müfredatların iki ülke açısından karşılaştırılması,

-Fen Matematik derslerinde öğretim yöntemlerinin zenginleştirilmesine yönelik pedagojik yaklaşımlar,

-Labaratuar donanımlarının iş başı gözlem yapılacak okullarda incelenmesi,

-PISA.TIMMS Sınavlarının Finlandiya eğitim sisteminde başarısının nedenlerinin değerlendirilmesi,

-Doğu Finlandiya Üniversitesine ziyaret, eş değer okullara iş başı gözlem ziyaretleri,

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 13.12.2019 - Güncelleme: 27.09.2021 16:03 - Görüntülenme: 253
  Beğen | 0  kişi beğendi