T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ - AYDEM Fen lisesi

ANNE BABALARA

SAYIN ANNE – BABALAR

 

                        Okulumuz AYDEM Fen Lisesi'nin üyeleri arasında bulunmanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz.

Biyolojik olarak sizlerin evlatları olan gençlerimiz aslında bizlerin de evlatları, bizlerin de geleceğini oluşturmakta.

Kendisini etkili bir şekilde tanıyarak yaşama aktif katılım sağlayabilmek adına öğrencilerimizle birlikte dört yıllık bir çalışma sürecine başlamaktayız. Bu süreç içerisinde öğretmen-öğrenci-veli iletişiminin ve işbirliğinin gerekli ve önemli olduğunun bilincindeyiz.

Akademik, sosyal, kültürel, sportif alanlarda üretken, yapıcı, aktif bireyleri yetiştirebilmek adına çalışmalarımızı planlamaktayız. Sınavlara hazırlanan gençlerimizin, sahip oldukları bilgi birikimlerini en iyi şekliyle yorumlayarak başarıyı yakalayabilmeleri için, kaygı düzeylerini en aza indirgeyebilmeleri gerekmektedir.

                     Sınav öncesinde kazanılan bilgi birikiminin sınav anında etkili şekilde kullanılması öğrencilerimizin kendilerine karşı duydukları öz güvenin yanı sıra bilgi birikimleri konusunda duyacakları gerçekçi tanımlara da bağlıdır.

                     Verimli ve etkili ders çalışma davranışını kazanan bireyler için bilgiyi elde etmek ve özümsemek, karşılaşılan sorunlara çözüm bulabilmek için transfer edebilmek, problem çözme adımlarını gerçekleştirebilmek oldukça kolay olacaktır.

                     Planlı çalışma içerisinde yer alamayan bireyler sahip olmaları gereken bilgi birikiminin farkında olmayacakları gibi başarıyı elde etme konusunda da oldukça gerilerde yer alacaklardır.

                    Öğrencilerimizin, gençlerimizin öncelikle kendisiyle barışık, yaşamdan ne istediğini bilen, karşılaşılması muhtemel zorluklar veya sıkıntılarda karar verme becerisi içerisinde vazgeçmeden harekete geçme davranışını yaşama uyarlayan bireylerden biri olarak var olmaları gerektiği unutulmamalıdır.

                    Gençlerimizin kendi durumlarını kendilerinin değerlendirmelerine, yaşayarak amaç belirlemelerine imkân tanınması halinde kendilerine sunacakları geribildirimlerin gerçekçi olması ve kendilerine karşı sorumluluklarını gerçekleştirebilme düzeylerini yorumlamaları daha sağlıklı olacaktır.

                    Anne – baba davranışları gençlerimiz üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Gençlerden elde edilmesi istenilen başarı düzeyi, ders çalışması konusunda yapılan baskılar, sınavın veya sınavların başarıyla sonuçlanmaması halinde karşılaşılması muhtemel olumsuz örneklerin sunulması, elde edilen sınav sonuçlarının başkalarının sınav sonuçlarıyla kıyaslanması birey olarak bilinçli çalışma davranışını kazanma ve yaşayabilme konusunda gerginlikler yaşanmasına sebebiyet vereceği gibi sınav anında kaygı yaşanmasına, başarısızlıkla karşılaşılmasına neden olacaktır.

               Anne – baba olarak zihinlerde oluşturulan şablonlara gençlerimizi uydurmaya çalışmamız halinde, genç birey olma olgusunu yaşayamayacak olmanın yanı sıra anne – babanın gözünde yer edinememenin, kendisi için yapılan gayretlere karşılık verememenin yarattığı vicdani rahatsızlığı yaşaması kaçınılmazdır. Öncelikle genci görmek istediğimiz gibi değil, varolan şekliyle kabul edip, gencin de kendisini tanımasına, gelişim tarzında bir değişimi kendisini yenileyebilmek adına gerekli görerek kendi içinde istek uyandırmamız gerekmektedir.

                    Genç sürekli olarak sınıfındaki veya okulundaki diğer öğrencilerle kıyaslanıyorsa, elde ettiği başarılar, sonuçlar direk olarak başarısız sözcüğüyle nitelendiriliyorsa, genç kendisine karşı güven ve saygı duygularını örseleyeceği gibi kıyaslandığı kişi- kişilere karşı olumsuz duygular oluşturacaktır. Kendisini ve çevresini tanıma aşamasında yeniden harekete geçme davranışını oluşturamayacak, kendisinin işe yaramadığına, sevilmediğine, kabul görmediğine inanarak yaşama dair amaç belirleyemeyerek tükenmişlik duyguları içerisinde yer alacaktır.

                    Gençlerimizin içerisinde yer aldıkları dönem kendi kimliklerini bulma, kendilerini ifade edebilecekleri donanıma sahip olma becerisini kazanma, farklı olduklarını ifade edebilmeyi istedikleri, yaşamaya çalıştıkları dönemdir. Anne – babadan farklılaşmaya başlayan genç, kendisini tanıdıkça kendi değerlerini oluşturmaya çalışacaktır. Olumlu ve sıcak anne –baba tutumları, olumlu nitelikleri olan arkadaş grupları gencin kimliğinin şekillenmesinde yardımcı olmaktadır.

                    Çocuklarınızla birey olarak iletişime geçilmesi, iletişimlerde suçlayıcı ve değerlendirici olmayan Ben Dilinin kullanımına önem verilmesi, gencin kendi içerisinde disipline olarak kendi denetimini gerçekleştirmesine yardımcı olunması kendisiyle barışık, kendisine karşı saygı duyan birey olarak yaşama katılması söz konusu olacaktır.

                    Birey olarak her günün son kullanma saati gelinceye kadar, gerçekleştirmek durumunda olduğu amaçlara ulaşması halinde hissedeceği mutluluğu yaşayabilmesi, kaliteli yarınlara ulaşmak isteyen kendisi için taşıdığı anlamı fark ederek mutlaka yaşaması sağlanmalıdır.

 

                     Genç yaşamı boyunca karşılaşacağı akademik sınavları kişiliğinde yer verdiği değerlerin ölçümü olarak değil, sahip olduğu bilgi birikiminin sınanması olarak görmesi halinde kendinden memnun, rahat olarak sınavlara girmesi ve sınavlara gerektiği ölçüler içerisinde değerler vererek başarılı olma konusunda yapabileceği kaliteli sonuçlara ulaşması mümkün olacaktır.

                    Genç sınav sonuçları, karne notları ne olursa olsun anne – babası tarafından mutlaka kabul göreceğine inanmalıdır. Gencin özeleştiri yapabilmesi her şeyden önce kendisiyle barışık olmasına ve anne – baba tarafından kendisine aktarılan söylemleri öğüt tarzında algılamamasına bağlıdır. Sergilenen yaşam kesiti içerisinde öncelikle gencin sağduyulu olarak kendisinin memnun olmadığı noktaların tespitine yardımcı olunması sağlanmalı sonra da genç ile birlikte kendisi için de geçerlilik düzeyi yüksek çözümlerin üretilmesine geçilmelidir. Genç yapabileceği şeyleri yapmaya başladığında kendisini hayretler içerisinde bırakacak sonuçlar alacaktır.

                      Gencin öncelikle 'Şimdi ve Burada'yı yaşaması sağlanmalıdır. Ödüllerin ardından gidilen değil de gerçekleştirilen başarılar sonrasında ödüllerin gelmesi halinde gencin hedef davranışlarını netleştirerek yaşama uyarlaması mümkün olacaktır.

                       Gelişim yönünde değişimler yaşayarak geçmişini telafi edebilen, kendinden memnun, kendisiyle barışık, yaşamdaki zorlu durakları imkânsız olarak algılamadan karar vererek var olmaya çalışan, mutlu gençleriniz hâkim olduğu yaşam kesitlerinde görüşebilmek dileğiyle.

 

Elif YILMAZ                                                                         Hasan KAVAS

Rehber Öğt. ve Psk. Dnş                                                      Rehber Öğt. ve Psk. Dnş

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 24.06.2013 - Güncelleme: 06.03.2020 14:43 - Görüntülenme: 1314
  Beğen | 1  kişi beğendi